NITRILE PURPLE ถุงมือไนไตร สีม่วง

NITRILE PURPLE ถุงมือไนไตร สีม่วง

ยี่ห้อ : Master Glove

รายละเอียดทั้งหมด

เหมาะสำหรับใช้ป้องกันการสัมผัสกรด ด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน ไขมัน รวมถึงป้องกันการบาดทิ่มจากสิ่งมีคม เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล ห้องแลป ห้องคลีนรูม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น
ความหนา 4มิล, 5 มิล
ความยาว 9นิ้ว